Download Agreement

Zgoda na pobranie materiałów eBay

Logo eBay jest znakiem towarowym eBay Inc.

Prosimy o umieszczenie poniższego zdania na stronie, zależnie od tego, którego logo użyjesz:
    "Logo eBay jest znakiem towarowym eBay Inc. Wykorzystano za zgodą."

Nie zezwalamy na modyfikowanie lub zmienianie logo eBay w jakikolwiek sposób. Nie należy podejmować prób tworzenia lub powielania logo eBay.

Możesz wykorzystać tylko logo eBay udostępniane na tej stronie.

Zezwalamy na korzystanie z logo eBay wyłącznie w niekomercyjnych celach medialnych. Logo eBay nie należy umieszczać na komercyjnych, osobistych czy niezwiązanych z eBay materiałach lub stronach internetowych, właczając w to, między innymi, internetowe media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter czy Google+.

eBay Inc. zastrzega sobie prawo do usunięcia, wedle własnego uznania, jakiegokolwiek logo lub materiału, który nie przestrzega ściśle powyższych wymagań.