คำแถลงความเป็นส่วนตัว

เรียนรู้วิธีการที่เราใช้ในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ebay UPN HowWeCollect OneColor ebay UPN HowWeCollect FullColor

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวม

ebay UPN HowWeUse OneColor ebay UPN HowWeUse FullColor

ลักษณะที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ebay UPN YourChoices OneColor ebay UPN YourChoices FullColor

ทางเลือกของคุณว่าจะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

ebay UPN YourAccess OneColor ebay UPN YourAccess FullColor

วิธีการที่คุณสามารถเข้าถึง ควบคุม และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ebay UPN HowWeShare OneColor ebay UPN HowWeShare FullColor

วิธีการที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ebay UPN DataRetentionDeletion OneColor ebay UPN DataRetentionDeletion FullColor

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ebay UPN CookiesSimilarTechnology OneColor ebay UPN CookiesSimilarTechnology FullColor

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

ebay UPN HowWeProtect OneColor ebay UPN HowWeProtect FullColor

วิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ebay UPN GlobalPrivacyStandards OneColor ebay UPN GlobalPrivacyStandards FullColor

มาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลก

หน่วยงานควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

หากคุณพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะทำสัญญากับ eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA และถ้าคุณใช้บริการชำระเงินของเรา คุณจะต้องทำสัญญากับ eBay Commerce Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA อีกด้วยสำหรับบริการชำระเงินดังกล่าว 

หากคุณพำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณจะทำสัญญากับบริษัท eBay ระหว่างประเทศของเราแห่งใดแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • หากคุณพำนักอยู่ในประเทศแคนาดา คุณจะทำสัญญากับ eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada
  • หากคุณพำนักอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) คุณจะทำสัญญากับ eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany
  • หากคุณพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร คุณจะทำสัญญากับ eBay (UK) Limited, 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, United Kingdom
  • หากคุณพำนักอยู่ในประเทศอื่นใด คุณจะทำสัญญากับ eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland
  • หากคุณใช้บริการรับประกันลูกค้า eBay ของเราและพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน คุณจะต้องทำสัญญากับ eBay Services S.à r.l, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg อีกด้วยสำหรับบริการดังกล่าว

บริษัทที่คุณทำสัญญาด้วยคือหน่วยงานควบคุมข้อมูลของคุณ และมีความรับผิดชอบในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลกของเรา คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ใดๆ ก็ตาม

หน่วยงานควบคุมข้อมูลของคุณอาจโอนย้ายข้อมูลไปยังสมาชิกอื่นๆ ในเครือบริษัท eBay Inc. ที่ได้ลงนามใน BCR ของเรา ตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นๆ ในโลกอันเป็นที่ตั้งศูนย์บริการข้อมูลของเรา

ในกรณีที่เรามีพันธกรณีตามกฎหมายให้ดำเนินการเช่นนั้น เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) เพื่อรับผิดชอบสำหรับโปรแกรมความเป็นส่วนตัวที่แต่ละหน่วยงานควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

หัวข้อนี้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการของเรา ซึ่งคุณอาจเห็นว่าสำคัญ

เมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณบนไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา อะไรจะเกิดขึ้น

ผู้ใช้อื่นๆ มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คุณเปิดเผยบน eBay ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นสามารถเห็นการประมูล การซื้อสินค้า สินค้าสำหรับขาย คอลเลกชั่นของคุณ ผู้ขายและคอลเลกชั่นที่คุณติดตาม หน้าร้าน คำติชม การจัดอันดับ การรีวิวผลิตภัณฑ์ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ใช้รายอื่นยังสามารถเห็นข้อมูลใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยในโปรไฟล์หรือในคอลเลกชั่นของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ID ผู้ใช้สาธารณะของคุณอาจถูกแสดงและมองเห็นได้ต่อสาธารณะ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดบน eBay ของคุณ ประกาศที่ส่งให้กับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมน่าสงสัยและการละเมิดประกาศบนไซต์ของเราอาจอ้างถึง ID ผู้ใช้สาธารณะของคุณและสินค้าเฉพาะรายการ หากคุณเชื่อมโยงชื่อของคุณกับ ID ผู้ใช้ของคุณ ผู้ที่คุณเปิดเผยชื่อของคุณให้อาจสามารถระบุกิจกรรมบน eBay ของคุณได้

เพื่อช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เราอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการติดต่อ การส่งสินค้า และการเงินของผู้ใช้รายอื่นโดยจำกัดตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมของคุณและเรียกเก็บการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรม ก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการส่งสินค้าอื่นๆ ของผู้ใช้แต่ละคน

ความรับผิดชอบของคุณต่อข้อมูลธุรกรรมที่คุณได้รับผ่าน eBay

เมื่อคุณทำธุรกรรมกับผู้ใช้รายอื่น เราจะทำให้คุณสามารถได้รับหรือไม่ก็อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่นแก่คุณ (เช่น ชื่อของผู้ใช้ดังกล่าว ID บัญชีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ในการส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน) เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จเรียบร้อย คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นอิสระจากเรา และเราขอส่งเสริมให้คุณแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เหล่านั้นด้วย ในทุกกรณี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ และต้องให้โอกาสแก่ผู้ใช้รายอื่นในการลบตนเองออกจากฐานข้อมูลของคุณ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณรวบรวม

คุณอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ eBay หรือสำหรับบริการอื่นๆ ที่เสนอผ่าน eBay (เช่น เอกสารที่มอบให้คนกลางถือ การส่งสินค้า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกง และการสื่อสารระหว่างสมาชิก) เท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องยินยอมโดยชัดแจ้ง การใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่นที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ของเรา

อีเมลไม่พึงประสงค์หรืออีเมลคุกคาม

เราไม่ยินยอมให้มีการใช้บริการของเราในทางมิชอบ คุณไม่มีสิทธิ์เพิ่มผู้ใช้รายอื่นลงในรายชื่อการส่งเมลของคุณ (อีเมลหรือไปรษณีย์) โทรติดต่อ หรือส่งข้อความถึงเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ แม้ว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะซื้อสินค้าจากคุณก็ตาม เว้นแต่ผู้ใช้รายนั้นจะให้การยินยอมโดยชัดแจ้ง การส่งอีเมลและข้อความไม่พึงประสงค์หรือคุกคามเป็นการขัดต่อข้อตกลงผู้ใช้ของเรา เพื่อรายงานอีเมลสแปมหรืออีเมลหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ eBay โปรดส่งต่ออีเมลนั้นมาที่ spam@ebay.com หรือ spoof@ebay.com

เครื่องมือสื่อสาร

เราอาจสแกนข้อความโดยอัตโนมัติและตรวจหาสแปม ไวรัส ฟิชชิ่ง และกิจกรรมประสงค์ร้ายอื่นๆ เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม หรือการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ของเรา คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายอื่นๆ ของเรา

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์เพื่อผู้เข้าชมทั่วไป และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับเด็ก เราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ที่ถือว่าเป็นเด็กภายใต้กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องโดยที่เราทราบ

ข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้พูดถึงเฉพาะการที่เราใช้และจัดการข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมอันเกี่ยวเนื่องจากการจัดให้คุณได้รับบริการของเรา หากคุณเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกผ่านลิงก์จากบริการของเรา คำแถลงความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวจะใช้กับข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณมอบให้แก่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลดังกล่าวรวบรวมจากคุณ

เราไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ เมื่อคุณมอบให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว และเราขอส่งเสริมให้คุณประเมินนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของคู่ค้าทางการค้าของคุณ ก่อนที่เข้าสู่ธุรกรรมและเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งใช้ได้แม้ในกรณีที่บุคคลที่สามที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นผู้ประมูล ผู้ซื้อ หรือผู้ขายบนไซต์ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) เป็นการปรับปรุงโดยครอบคลุมต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว โดยเพิ่มข้อกำหนดที่แน่นอนที่จะยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูล การป้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกัน

รายชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภาคของคุณ