คำแถลงความเป็นส่วนตัว

ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้มีผลต่อการใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้ แอปพลิเคชันทั้งหมด บริการ (รวมทั้งบริการชำระเงิน) ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือของอีเบย์ "eBay" (เรียกรวมกันว่า "บริการ") ที่ eBay Inc. หรือบริษัทในเครือ (eBay Inc. และบริษัทที่อยู่ภายใต้ความควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมจะเรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ eBay”) ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้จะมีผลโดยไม่คำนึงว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้บริการเหล่านี้อย่างไร รวมทั้งการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์และแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำหรับภูมิภาคและรัฐเพิ่มเติมได้ในส่วนที่การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคและรัฐ ด้านล่างนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้ยังมีผลใช้ด้วย หากมีการอ้างอิงผ่านลิงก์หรือในลักษณะเดียวกัน เช่น เว็บไซต์ของพันธมิตรที่มีการเสนอบริการจาก eBay

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยการโพสต์ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับปรับปรุงใหม่ไว้บนเว็บไซต์นี้ และระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับปรับปรุงใหม่ คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใดๆ ที่มีต่อประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้ได้ทาง "ข้อความของฉัน" ("My Messages") ใน "อีเบย์ของฉัน" ("My eBay") และ/หรือทางอีเมล

หัวข้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา รวมทั้งกรณีที่คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ผู้ใช้รายอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันบน eBay หรือเปิดเผยต่อผู้ใช้รายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นสามารถเห็นการประมูลของคุณ ตลอดจนการซื้อ สินค้าสำหรับขาย ความสนใจที่บันทึกไว้ ผู้ขายและการค้นหา หน้าร้าน ข้อเสนอแนะ การประเมิน การวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายอื่นจะเห็นข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในโปรไฟล์ของคุณได้

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ชื่อผู้ใช้สาธารณะของคุณอาจแสดงขึ้นและมองเห็นได้ต่อสาธารณะ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดบน eBay ของคุณ ประกาศที่ส่งให้แก่ผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยและการละเมิดประกาศบนเว็บไซต์ของเราอาจอ้างถึงชื่อผู้ใช้สาธารณะของคุณและสินค้าเฉพาะรายการ ดังนั้น หากคุณใช้ชื่อผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้อื่นระบุตัวคุณได้ คนเหล่านี้ก็อาจสามารถระบุกิจกรรม eBay ของคุณได้

เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อ การส่งสินค้า และข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้รายอื่นเพียงเท่าที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมของคุณและเรียกเก็บการชำระเงินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรม ก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล (นามแฝง) ข้อมูลติดต่อและข้อมูลการส่งสินค้าอื่นๆ ของผู้ใช้แต่ละคนได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจอนุญาตให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อกันก่อนดำเนินธุรกรรมจนสำเร็จ (เช่น ผู้ขายอาจเลือกที่จะเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ต่อผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถโทรไปถามเกี่ยวกับสินค้าที่ลงประกาศขายได้) ในกรณีนี้ ห้ามผู้ขายใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (เช่น ดำเนินธุรกรรมนอก eBay หรือเพิ่มผู้ซื้อลงในรายชื่อการทำการตลาด)

ความรับผิดชอบของคุณต่อข้อมูลธุรกรรมที่คุณได้รับผ่าน eBay

เมื่อคุณดำเนินการธุรกรรมกับผู้ใช้รายอื่น (หรือธุรกรรมถูกยกเลิก ล้มเหลว หรือกลายเป็นโมฆะในเวลาต่อมา) เราจะให้คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น (เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล (นามแฝง) ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน หรือที่อยู่สำหรับส่งคืนสินค้า) คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระแยกต่างหากจากเรา และมีความรับผิดชอบต่อการประมวลผลใดๆ ที่คุณดำเนินการหลังจากที่เราได้แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้และสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

เว้นแต่ในกรณีที่คุณจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยแท้ เราขอแนะนำให้คุณอธิบายกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของคุณในประกาศความเป็นส่วนตัวของคุณเอง และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น ในฐานะผู้ขาย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นในฐานะเจ้าของข้อมูล เช่น การให้โอกาสเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเรียกร้องให้คุณลบข้อมูลนั้นได้

คุณสามารถใช้ได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ eBay หรือสำหรับบริการอื่นๆ ที่เสนอผ่านทาง eBay (เช่น การส่งสินค้า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และการสื่อสารระหว่างสมาชิก) และเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้ใช้ที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เช่น การเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลลงในรายชื่อการส่งอีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่เรา คุณต้องขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งคุณจะต้องแจ้งบุคคลอื่นว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา

การกรองข้อความที่ส่งผ่านเครื่องมือส่งข้อความของเรา

เราจะได้รับข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านเครื่องมือรับส่งข้อความของเรา (รวมถึงข้อความสนทนาและอีเมลที่ส่งถึงที่อยู่อีเมลซึ่งเป็นชื่อแทนจาก eBay) ก่อน แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้รับ ข้อความทั้งหมดจะถูกกรองโดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์บางประการ และหากจำเป็น ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะตรวจสอบข้อความที่น่าเป็นห่วงด้วยตนเอง ในกรณีที่มีการละเมิด ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ ของเรา (รวมถึง กฎและนโยบายใดๆ ของเรา) เราสงวนสิทธิ์ในการบล็อคการส่งข้อความ และจำกัดฟังก์ชันการซื้อและการขายของบัญชี eBay ของคุณ หรือบล็อคบัญชี eBay ของคุณ

เพื่อคุ้มครองประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การป้องกันการกระทำที่ทุจริตหรือน่าสงสัย (เช่น สแปม ไวรัส ฟิชชิ่ง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ) การบังคับใช้ ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ และ กฎและนโยบาย อื่นๆ ของเรา (เช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและต้องห้ามอื่นๆ) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการบังคับใช้ การห้ามการซื้อและการขายนอก eBay

การใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องมือที่ทำงานโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

เราอาจใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ทำงานโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงบริการของเรา เพื่อเสนอคุณสมบัติใหม่หรือที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นและประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลแก่คุณ รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับการตรวจหาการฉ้อโกง

คุณถูกบังคับให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณแจ้งไว้แก่เรา (เช่น ข้อมูลที่เราสามารถใช้ระบุตัวตนคุณได้) จำเป็นต้องใช้ในการทำสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงินและ/หรือในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงิน คุณต้องให้ข้อมูลสำหรับระบุตัวตนซึ่งรวมถึง ชื่อตามกฎหมาย วันเกิด และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประกันสังคม เพื่อให้เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเรื่อง “Know Your Customer” (KYC) ของเราได้ ดังที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเราและในข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงิน เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบริษัทในเครือ eBay อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และกับผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงผู้ประมวลผลการชำระเงิน หน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลเครดิต แม้ว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เช่น ที่อยู่และข้อมูลการจัดส่ง) จะเป็นไปโดยสมัครใจ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลการประมูล การซื้อ และการขาย เพื่อดำเนินการธุรกรรม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่ผู้เยาว์ เราไม่รู้อย่างเท่าทันถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ อีกทั้งผู้เยาวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเรา ตามข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ของเรา

การคงสถานะลงชื่อเข้าใช้

เมื่อที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบริการของเรา คุณจะมีตัวเลือกในการคงสถานะลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณปฏิเสธการคงสถานะลงชื่อเข้าใช้ โดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้นั้นจะสามารถดูและเข้าถึงบัญชีของคุณส่วนใหญ่ได้ อีกท้้งจะสามารถดำเนินการบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่ลงชื่อเข้าใช้นี้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์นี้สามารถดำเนินการได้ ได้แก่:

  • ประมูล ซื้อ หรือยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า
  • ชำระเงินหรือเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าของคุณ
  • ซื้อสินค้าด้วย PayPal โดยใช้ Faster Checkout (ถ้าเปิดใช้งานไว้ในบัญชีของคุณ)
  • ดูหัวข้อกิจกรรม
  • ดูหน้า My eBay
  • ดูหรือแก้ไขรายการติดตาม หรือรายละเอียดคำสั่งซื้อ
  • ดูหน้าโปรไฟล์
  • ส่งข้อความระหว่างสมาชิก
  • ดำเนินกิจกรรมหลังการขาย เช่น ให้ข้อเสนอแนะ ยกเลิกคำสั่งซื้อ ร้องขอการคืนสินค้า หรือยื่นข้อเรียกร้อง

ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ ชื่อผู้ใช้ ปรับปรุงข้อมูลอื่นใดในบัญชี หรือพยายามทำกิจกรรมอื่นในบัญชีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน

โดยปกติแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดเซสชั่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการลงชื่อออก และ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างของเบราว์เซอร์ เพียงแค่ปิดเบราว์เซอร์ก็อาจสิ้นสุดเซสชั่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเราเสร็จแล้ว เพื่อปกป้องบัญชีของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับภูมิภาคเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงแคลิฟอร์เนีย กรุณาอ่านหน้าการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวระดับรัฐของเรา สำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงผู้ขายในแคลิฟอร์เนีย เนวาดา นอร์ทดาโคตา และเวอร์มอนต์) กรุณาคลิกลิงก์ไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ของ eBay Commerce Inc.ในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบางภูมิภาคหรือบางประเทศ รวมถึงบราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหราชอาณาจักร โปรดดูหน้าการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) เป็นการปรับปรุงโดยครอบคลุมต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว โดยเพิ่มข้อกำหนดที่แน่นอนที่จะยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูล การป้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกัน

รายชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภาคของคุณ