คำแถลงความเป็นส่วนตัว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ebay UPN Controller SingleColor RGB ebay UPN Controller FullColor RGB

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ebay UPN GlobalPrivacyStandards OneColor ebay UPN GlobalPrivacyStandards FullColor

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อ

ebay UPN HowWeCollect OneColor ebay UPN HowWeCollect FullColor

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล

ebay UPN HowWeUse OneColor ebay UPN HowWeUse FullColor

วัตถุประสงค์และเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลและประเภทของผู้รับ

ebay UPN InternationalDataTransfers SingleColor RGB ebay UPN InternationalDataTransfers FullColor RGB

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ebay UPN DataRetentionDeletion OneColor ebay UPN DataRetentionDeletion FullColor

ระยะเวลาการจัดเก็บและการลบออก

ebay UPN YourAccess OneColor ebay UPN YourAccess FullColor

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ebay UPN CookiesSimilarTechnology OneColor ebay UPN CookiesSimilarTechnology FullColor

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

ebay UPN HowWeProtect OneColor ebay UPN HowWeProtect FullColor

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

หัวข้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา รวมทั้งการที่จะทราบว่าคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ผู้ใช้รายอื่นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันบน eBay หรือเปิดเผยต่อผู้ใช้รายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นสามารถเห็นการประมูลของคุณ ตลอดจนการซื้อ สินค้าสำหรับขาย ความสนใจที่บันทึกไว้ ผู้ขายและการค้นหา หน้าร้าน ความคิดเห็น การประเมิน การวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายอื่นยังสามารถเห็นข้อมูลใดๆ ที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในโปรไฟล์ของคุณอีกด้วย 

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ID ผู้ใช้สาธารณะของคุณอาจถูกแสดงและมองเห็นได้ต่อสาธารณะ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดบน eBay ของคุณ อีกทั้ง ประกาศแจ้งเตือนที่ส่งให้กับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมน่าสงสัยและประกาศแจ้งเตือนการละเมิดบนไซต์ของเราอาจอ้างถึง ID ผู้ใช้สาธารณะของคุณและสินค้าเฉพาะรายการ ดังนั้น หากคุณใช้ชื่อผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้อื่นระบุตัวคุณได้ คนเหล่านี้ก็อาจสามารถระบุกิจกรรม eBay ของคุณได้

เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงอนุญาตให้มีสิทธิเข้าถึงที่จำกัดต่อข้อมูลการติดต่อ การส่งสินค้า และข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้รายอื่นเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมของคุณและเรียกเก็บการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรม ก็จะมีสิทธิเข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการส่งสินค้าอื่นๆ ของผู้ใช้แต่ละคน

ความรับผิดชอบของคุณต่อข้อมูลธุรกรรมที่คุณได้รับผ่าน eBay

เมื่อคุณดำเนินการธุรกรรมกับผู้ใช้รายอื่น (หรือธุรกรรมถูกยกเลิก ล้มเหลว หรือกลายเป็นโมฆะในเวลาต่อมา) เราจะให้คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น (เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน) ทั้งนี้ ให้ถือว่าคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวและรับผิดชอบสำหรับการประมวลผลใดๆ โดยเป็นอิสระจากเรา 

เว้นแต่คุณจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เราขอแนะนำให้คุณอธิบายกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเอง และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น และในฐานะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับในกรณีใดก็ตาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้รายอื่นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ และเรียกร้องให้ลบข้อมูลนั้นได้

คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีสิทธิเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ eBay เท่านั้น หรือสำหรับบริการอื่นๆ ที่เสนอผ่านทาง eBay (เช่น การส่งสินค้า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และการสื่อสารระหว่างสมาชิก) และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ยินยอมอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลนั้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นที่คุณมีสิทธิเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากข้างต้น ถือเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากคุณให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อเรานั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายในทางอื่น คุณต้องแจ้งบุคคลอื่นว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา

การกรองข้อความที่ส่งผ่านเครื่องมือส่งข้อความของเรา

เรากรองข้อความที่ส่งผ่านเครื่องมือส่งข้อความของเราโดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์บางประการ และตรวจสอบข้อความที่น่าสงสัยด้วยตนเองถ้าจำเป็น โดยเราจะเป็นผู้รับข้อความก่อน แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้รับ ข้อความทั้งหมดจะถูกกรองโดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์บางประการ และถ้าจำเป็น ข้อความที่น่าสงสัยจะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายบริการลูกค้าของเราด้วยตนเอง ในกรณีของการฝ่าฝืน เราสงวนสิทธิ์ในการบล็อคการส่งข้อความ และจำกัดฟังก์ชันการซื้อและการขายของบัญชี eBay ของคุณ หรือบล็อคบัญชี eBay ของคุณ

ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การคุ้มครองต่อการกระทำที่ทุจริตหรือน่าสงสัย (เช่น สแปม ไวรัส ฟิชชิ่ง หรือการกระทำอื่นๆที่ผิดกฎหมาย) หรือการบังคับใช้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา และกฎและนโยบายอื่นๆ ของเรา (เช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและต้องห้ามอื่นๆ) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการบังคับใช้การห้ามการซื้อและการขายนอก eBay

คุณถูกบังคับให้ต้องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณให้ ไว้แก่เรา (เช่น ข้อมูลที่เราสามารถใช้ระบุตัวตนคุณได้) จำเป็นต้องนำมาใช้ในข้อตกลงการใช้งานและข้อตกลงบริการชำระเงิน การให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดนอกจากนั้นให้เป็นไปโดยสมัครใจ แต่อาจมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลการประมูล การซื้อ และการขาย เพื่อดำเนินการธุรกรรม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กใช้งาน เราไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่ถือว่าเป็นเด็กภายใต้กฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ และตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเรา

การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของภูมิภาค

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของภูมิภาคเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา กรุณาไปยังหน้าสิทธิในความเป็นส่วนตัวของรัฐ [hyperlink] ของเรา 

การลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ

ขณะที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบริการของเรา เราจะมีตัวเลือกให้คุณคงไว้ซึ่งการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณไม่ใช้ตัวเลือกการคงไว้ซึ่งการลงชื่อเข้าใช้ คุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้นั้นจะสามารถดูและเข้าถึงบัญชีของคุณส่วนใหญ่ได้ และสามารถดำเนินการบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่ลงชื่อเข้าใช้นี้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ การดำเนินการเฉพาะและกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์นี้สามารถดำเนินการได้ ได้แก่:

  • ประมูล ซื้อ หรือยื่นข้อเสนอกับสินค้า
  • เช็คเอาท์หรือเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าของคุณ
  • ซื้อสินค้าด้วย PayPal โดยใช้ Faster Checkout (ถ้าเปิดใช้งานไว้ในบัญชีของคุณ)
  • ดูหัวข้อกิจกรรม
  • ดูหน้า My eBay
  • ดูหรือแก้ไขรายการติดตาม หรือรายละเอียดคำสั่งซื้อ
  • ดูหน้าโปรไฟล์ของบัญชีผู้ใช้
  • ส่งข้อความระหว่างสมาชิก
  • ดำเนินกิจกรรมหลังการขาย เช่น แสดงความคิดเห็น ยกเลิกคำสั่งซื้อ ร้องขอการคืนสินค้า หรือยื่นข้อเรียกร้อง

ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านหรือหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ ปรับปรุงข้อมูลอื่นใดในบัญชี หรือพยายามทำกิจกรรมอื่นในบัญชี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน

โดยปกติแล้ว คุณสามารถจบระยะเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการลงชื่อออก และ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างของเบราว์เซอร์ เพียงแค่ปิดเบราว์เซอร์ก็อาจจบระยะเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเราเสร็จแล้ว เพื่อปกป้องบัญชีของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) เป็นการปรับปรุงโดยครอบคลุมต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว โดยเพิ่มข้อกำหนดที่แน่นอนที่จะยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูล การป้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกัน

รายชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภาคของคุณ