คำแถลงความเป็นส่วนตัว

ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2020

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา รวมทั้งกรณีหากคุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ผู้ใช้รายอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันบน eBay หรือเปิดเผยต่อผู้ใช้รายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นสามารถเห็นการประมูลของคุณ ตลอดจนการซื้อ สินค้าสำหรับขาย ความสนใจที่บันทึกไว้ ผู้ขายและการค้นหา หน้าร้าน ความคิดเห็น การประเมิน การวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายอื่นยังสามารถเห็นข้อมูลใดๆ ที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในโปรไฟล์ของคุณอีกด้วย

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ID ผู้ใช้สาธารณะของคุณอาจถูกแสดงและมองเห็นได้ต่อสาธารณะ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดบน eBay ของคุณ ประกาศที่ส่งให้กับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมน่าสงสัยและการละเมิดประกาศบนไซต์ของเราอาจอ้างถึง ID ผู้ใช้สาธารณะของคุณและสินค้าเฉพาะรายการ ดังนั้น หากคุณใช้ชื่อผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้อื่นระบุตัวคุณได้ คนเหล่านี้ก็อาจสามารถระบุกิจกรรม eBay ของคุณได้

เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอนุญาตเยงแค่สิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างจำกัดต่อข้อมูลการติดต่อ การส่งสินค้า และข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้รายอื่นเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมของคุณและการเรียกเก็บการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรม ก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการส่งสินค้าอื่นๆ ของผู้ใช้แต่ละคน ตัวอย่างเช่น เราอาจอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อกันก่อนดำเนินธุรกรรมจนสำเร็จ (เช่น ผู้ขายอาจเลือกที่จะแบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถโทรศัพท์เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับสินค้าที่ลงขาย) ในกรณีนี้ ห้ามให้ผู้ขายใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (เช่น ดำเนินธุรกรรมนอก eBay หรือเพิ่มผู้ซื้อลงในรายชื่อการทำการตลาด)

ความรับผิดชอบของคุณต่อข้อมูลธุรกรรมที่คุณได้รับผ่าน eBay

เมื่อคุณดำเนินการธุรกรรมกับผู้ใช้รายอื่น (หรือธุรกรรมถูกยกเลิก ล้มเหลว หรือกลายเป็นโมฆะในเวลาต่อมา) เราจะให้คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น (เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน หรือที่อยู่สำหรับส่งคืนสินค้า) คุณจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระแยกจากเรา และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลใดๆ ที่คุณดำเนินการหลังจากที่เราได้แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้และสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

เว้นแต่ว่าคุณจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เราขอแนะนำให้คุณอธิบายกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของคุณในประกาศความเป็นส่วนตัวของคุณเอง และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น ในฐานะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับในกรณีใดๆก็ตาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นในฐานะเจ้าของข้อมูล เช่น ให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ และเรียกร้องให้ลบข้อมูลนั้นได้

คุณสามารถใช้ได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ eBay หรือสำหรับบริการอื่นๆ ที่เสนอผ่านทาง eBay (เช่น การส่งสินค้า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และการสื่อสารระหว่างสมาชิก) และเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งโดยผู้ใช้ ต่อบุคคลที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้อง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เช่น การเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลลงในรายชื่อการส่งอีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากคุณแจ้งให้เราทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น คุณต้องขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อเรานั้นจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในทางอื่น คุณต้องแจ้งบุคคลอื่นว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา

การกรองข้อความที่ส่งผ่านเครื่องมือส่งข้อความของเรา

เราจะได้รับข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านทางเครื่องมือการส่งข้อความของเราก่อน แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้รับ ข้อความทั้งหมดจะถูกกรองโดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ถ้าจำเป็น ข้อความที่สะดุดตาจะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายบริการลูกค้าของเราด้วยตนเอง ในกรณีของการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา (รวมถึงกฎและนโยบายใดๆ ของเรา) เราสงวนสิทธิ์ในการบล็อคการส่งข้อความ และจำกัดฟังก์ชันการซื้อและการขายของบัญชี eBay ของคุณ หรือบล็อคบัญชี eBay ของคุณ

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การคุ้มครองต่อการกระทำที่ทุจริตหรือน่าสงสัย (เช่น สแปม ไวรัส ฟิชชิ่ง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ) หรือการบังคับใช้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา และกฎและนโยบายอื่นๆ ของเรา (เช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและต้องห้ามอื่นๆ) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการบังคับใช้การห้ามการซื้อและการขายนอก eBay

คุณถูกบังคับให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณแจ้งไว้แก่เรา (เช่น ข้อมูลที่เราสามารถใช้ระบุตัวตนคุณได้) จำเป็นต้องใช้ในการทำสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ และข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงินของเรา ตัวอย่างเช่น ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงิน คุณต้องให้ข้อมูลสำหรับระบุตัวตนซึ่งรวมถึง ชื่อตามกฎหมาย วันเกิด และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประกันสังคม เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายเรื่อง “Know Your Customer” (KYC) ของเรา ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนอื่นภายในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเราและในข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงิน เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับบริษัทในกลุ่ม eBay บริษัทอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และให้กับผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงผู้ประมวลผลการชำระเงิน หน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลเครดิต แม้ว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เช่น ที่อยู่และข้อมูลการจัดส่ง) จะเป็นไปโดยสมัครใจ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลการประมูล ข้อมูลการซื้อและการขายเพื่อดำเนินการธุรกรรม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กใช้งาน เราไม่ได้จงใจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่ถือว่าเป็นเด็กภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศ ภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเรา

การลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ

ขณะที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบริการของเรา เราจะมีตัวเลือกในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณอยู่เสมอเป็นเวลาตามระยะเวลาที่แน่นอนช่วงหนึ่ง ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณปฏิเสธ คุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้นั้นจะสามารถดูและเข้าถึงบัญชีของคุณส่วนใหญ่ได้ และดำเนินการบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่ลงชื่อเข้าใช้นี้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตใดๆ เพิ่มเติม การดำเนินการเฉพาะและกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์นี้สามารถดำเนินการได้ รวมถึง:

  • ประมูล ซื้อ หรือยื่นข้อเสนอกับสินค้า
  • เช็คเอาท์หรือเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าของคุณ
  • ซื้อสินค้าด้วย PayPal โดยใช้ Faster Checkout (ถ้าเปิดใช้งานไว้ในบัญชีของคุณ)
  • ดูหัวข้อกิจกรรม
  • ดูหน้า My eBay
  • ดูหรือแก้ไขรายการติดตาม หรือรายละเอียดคำสั่งซื้อ
  • ดูหน้าข้อมูลบัญชี
  • ส่งข้อความระหว่างสมาชิก
  • ดำเนินกิจกรรมหลังการขาย เช่น แสดงความคิดเห็น ยกเลิกคำสั่งซื้อ ร้องขอการคืนสินค้า หรือยื่นข้อเรียกร้อง 

ถ้าคุณพยายามจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ IDผู้ใช้ ปรับปรุงข้อมูลอื่นใดในบัญชี หรือพยายามทำกิจกรรมอื่นในบัญชี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณอาจจำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน

โดยปกติแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดเซสชั่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการลงชื่อออก และ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างของเบราว์เซอร์ เพียงแค่ปิดเบราว์เซอร์ก็อาจสิ้นสุดเซสชั่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเราเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันบัญชีของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) เป็นการปรับปรุงโดยครอบคลุมต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว โดยเพิ่มข้อกำหนดที่แน่นอนที่จะยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูล การป้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกัน

รายชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภาคของคุณ