คำแถลงความเป็นส่วนตัว

ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2021

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้มีผลต่อการใช้งานของคุณสำหรับในเว็บไซต์นี้ แอปพลิเคชันทั้งหมด บริการ (รวมทั้งบริการชำระเงิน) ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือของอีเบย์ ("eBay") (เรียกรวมกันว่า "บริการ") โดยไม่คำนึงว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้บริการเหล่านี้อย่างไร รวมทั้งการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์และแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำหรับภูมิภาคเพิ่มเติมได้ในส่วนที่การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคและรัฐด้านล่างนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้ยังมีผลใช้ด้วย หากมีการอ้างอิงผ่านลิงก์หรือในลักษณะเดียวกัน เช่น เว็บไซต์ของพันธมิตรที่มีการเสนอบริการจาก eBay

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยการโพสต์ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับปรับปรุงใหม่ไว้บนเว็บไซต์นี้ และระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับปรับปรุงใหม่ คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใดๆ ที่มีต่อประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้ได้ทาง "ข้อความของฉัน" ("My Messages") ใน "อีเบย์ของฉัน" ("My eBay") และ/หรือทางอีเมล

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

หัวข้อนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา รวมทั้งกรณีที่คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ผู้ใช้รายอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันบน eBay หรือเปิดเผยต่อผู้ใช้รายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นสามารถเห็นการประมูลของคุณ ตลอดจนการซื้อ สินค้าสำหรับขาย ความสนใจที่บันทึกไว้ ผู้ขายและการค้นหา หน้าร้าน ข้อเสนอแนะ การประเมิน การวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายอื่นจะเห็นข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในโปรไฟล์ของคุณได้

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ไอดีผู้ใช้สาธารณะของคุณอาจถูกแสดงและมองเห็นได้ต่อสาธารณะ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดบน eBay ของคุณ ประกาศที่ส่งให้แก่ผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยและการละเมิดประกาศบนเว็บไซต์ของเราอาจอ้างถึงไอดีผู้ใช้สาธารณะของคุณและสินค้าเฉพาะรายการ ดังนั้น หากคุณใช้ชื่อผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้อื่นระบุตัวคุณได้ คนเหล่านี้ก็อาจสามารถระบุกิจกรรม eBay ของคุณได้

เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจำกัดสิทธิในการเข้าถึงต่อข้อมูลการติดต่อ การส่งสินค้า และข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้รายอื่น เพียงเท่าที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมของคุณและการชำระเงินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้หลายผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมใดผู้ใช้ดังกล่าวจะมีสิทธิ์เข้าถึงชื่อไอดีผู้ใช้อีเมล (นามแฝง)ข้อมูลติดต่อและข้อมูลการส่งสินค้าอื่นๆ ของผู้ใช้แต่ละคน ตัวอย่างเช่น เราอาจอนุญาตให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อกันก่อนดำเนินธุรกรรมจนสำเร็จ (เช่น ผู้ขายอาจเลือกที่จะเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ต่อผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถโทรไปถามเกี่ยวกับสินค้าที่ลงประกาศขายได้) ในกรณีนี้ ห้ามผู้ขายใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (เช่น ดำเนินธุรกรรมนอก eBay หรือเพิ่มผู้ซื้อลงในรายชื่อการทำการตลาด)

ความรับผิดชอบของคุณต่อข้อมูลธุรกรรมที่คุณได้รับผ่าน eBay

เมื่อคุณดำเนินการธุรกรรมกับผู้ใช้รายอื่น (หรือธุรกรรมถูกยกเลิก ล้มเหลว หรือกลายเป็นโมฆะในเวลาต่อมา) เราจะให้คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น (เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ อีเมล (นามแฝง) ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงิน หรือที่อยู่สำหรับส่งคืนสินค้า) คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระแยกต่างหากจากเรา และมีความรับผิดชอบต่อการประมวลผลใดๆ ที่คุณดำเนินการหลังจากที่เราได้แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฉบับนี้และสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

เว้นแต่ในกรณีที่คุณจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยแท้ เราขอแนะนำให้คุณอธิบายกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของคุณในประกาศความเป็นส่วนตัวของคุณเอง และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น ในฐานะผู้ขาย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การให้โอกาสเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเรียกร้องให้คุณลบข้อมูลนั้นได้

คุณสามารถใช้ได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ eBay หรือสำหรับบริการอื่นๆ ที่เสนอผ่านทาง eBay (เช่น การส่งสินค้า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และการสื่อสารระหว่างสมาชิก) และเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้ใช้ที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เช่น การเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลลงในรายชื่อการส่งอีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่เรา คุณต้องขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งคุณจะต้องแจ้งบุคคลอื่นว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา

การกรองข้อความที่ส่งผ่านเครื่องมือส่งข้อความของเรา

เราจะได้รับข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านเครื่องมือรับส่งข้อความของเรา (รวมถึงข้อความสนทนาและอีเมลที่ส่งถึงที่อยู่อีเมลซึ่งเป็นชื่อแทนจาก eBay) ก่อน แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้รับ ข้อความทั้งหมดจะถูกกรองโดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์บางประการ และหากจำเป็น ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะตรวจสอบข้อความที่น่าเป็นห่วงด้วยตนเอง ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ของเรา (รวมถึงกฎและนโยบายใดๆ ของเรา) เราสงวนสิทธิ์ในการบล็อคการส่งข้อความ และจำกัดฟังก์ชันการซื้อและการขายของบัญชี eBay ของคุณ หรือบล็อคบัญชี eBay ของคุณ

เพื่อคุ้มครองประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การป้องกันการกระทำที่ทุจริตหรือน่าสงสัย (เช่น สแปม ไวรัส ฟิชชิ่ง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ) การบังคับใช้ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้และกฎและนโยบายอื่นๆ ของเรา (เช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและต้องห้ามอื่นๆ) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการบังคับใช้การห้ามการซื้อและการขายนอก eBay

คุณถูกบังคับให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณแจ้งไว้แก่เรา (เช่น ข้อมูลที่เราสามารถใช้ระบุตัวตนคุณได้) จำเป็นต้องใช้ในการทำสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงินของเรา ตัวอย่างเช่น ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงิน คุณต้องให้ข้อมูลสำหรับระบุตัวตนซึ่งรวมถึง ชื่อตามกฎหมาย วันเกิด และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประกันสังคม เพื่อให้เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเรื่อง “Know Your Customer” (KYC) ของเราได้ ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนอื่นภายในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเราและในข้อกำหนดการใช้งานด้านการชำระเงิน เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับกลุ่มบริษัท eBay บริษัทอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และให้กับผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงผู้ประมวลผลการชำระเงิน หน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลเครดิต แม้ว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เช่น ที่อยู่และข้อมูลการจัดส่ง) จะเป็นไปโดยสมัครใจ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลการประมูล การซื้อ และการขาย เพื่อดำเนินการธุรกรรม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่ผู้เยาว์ เราไม่รู้อย่างเท่าทันถึงการ่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ อีกทั้งผู้เยาว์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเราตามข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ของเรา 

การคงสถานะลงชื่อเข้าใช้

ขณะที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณกับบริการของเรา เราจะมีตัวเลือกในการคงสถานะลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เราขอแนะนำให้คุณปฏิเสธการคงสถานะลงชื่อเข้าใช้โดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้นั้นจะสามารถดูและเข้าถึงบัญชีของคุณส่วนใหญ่ได้ อีกทั้งจะสามารถดำเนินการบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่ลงชื่อเข้าใช้นี้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นบนคอมพิวเตอร์/เบราว์เซอร์นี้สามารถดำเนินการได้ ได้แก่:

  • ประมูล ซื้อ หรือยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า
  • ชำระเงินหรือเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าของคุณ
  • ซื้อสินค้าด้วย PayPal โดยใช้ Faster Checkout (ถ้าเปิดใช้งานไว้ในบัญชีของคุณ)
  • ดูหัวข้อกิจกรรม
  • ดูหน้า My eBay
  • ดูหรือแก้ไขรายการติดตาม หรือรายละเอียดคำสั่งซื้อ
  • ดูหน้าโปรไฟล์
  • ส่งข้อความระหว่างสมาชิก
  • ดำเนินกิจกรรมหลังการขาย เช่น ให้ข้อเสนอแนะ ยกเลิกคำสั่งซื้อ ร้องขอการคืนสินค้า หรือยื่นข้อเรียกร้อง

ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านหรือไอดีผู้ใช้ ปรับปรุงข้อมูลอื่นใดในบัญชี หรือพยายามทำกิจกรรมอื่นในบัญชีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน

โดยปกติแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดเซสชั่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการลงชื่อออก และ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างของเบราว์เซอร์ เพียงแค่ปิดเบราว์เซอร์ก็อาจสิ้นสุดเซสชั่นที่คุณลงชื่อเข้าใช้ได้ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและ/หรือล้างคุกกี้ของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเราเสร็จแล้ว เพื่อปกป้องบัญชีของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับภูมิภาคเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงแคลิฟอร์เนีย กรุณาอ่านหน้าการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวระดับรัฐของเรา

ในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบางภูมิภาคหรือบางประเทศ รวมถึงบราซิลและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ในส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่) โปรดดูหน้าการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) เป็นการปรับปรุงโดยครอบคลุมต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว โดยเพิ่มข้อกำหนดที่แน่นอนที่จะยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูล การป้องกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกัน

รายชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภาคของคุณ