เราสามารถช่วยได้อย่างไร

ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อทีมงานความเป็นส่วนตัวของ eBay หากคุณต้องการ คุณสามารถส่งการติดต่อทางจดหมายมายังเราได้ที่: eBay, Attn: Legal – Global Privacy Office, 2025 Hamilton Avenue, San Jose, California, 95125 USA

คุณอาจถูกขอให้แจ้งหลักฐานการระบุตัวตน (POI) และหลักฐานที่อยู่ (POA) เพื่อให้เราสามารถประมวลผลคำขอของคุณได้

eBay มีพันธกรณีในการตรวจยืนยันตัวตนของบุคคลใดก็ตามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่นี่ใช้หลักฐานการระบุตัวตน (POI) และหลักฐานที่อยู่ (POA) เพื่อจุดประสงค์เพียงประการเดียวในการตรวจยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ อันได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เราอาจเก็บรักษา POI/POA โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บประวัติสำหรับธุรกรรมนี้เท่านั้น และข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราจัดเก็บไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามปกติของเรา

สำหรับการสอบถามข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเช่น การซื้อ การขาย หรือปัญหาการชำระเงิน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ eBay โดยจะไม่มีการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการบริการลูกค้า หากส่งมาทางแบบฟอร์มนี้

ศูนย์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ eBay

ผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องการความช่วยเหลือและประวัติสำหรับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ eBay สามารถติดต่อทีมงานคุ้มครองทรัพย์สินทั่วโลกของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ

รายชื่อผู้ติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เรียนรู้วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภาคของคุณ

โปรแกรมเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับการยืนยัน

eBay มีข้อผูกพันในการช่วยเหลือบุคคลภายนอกในการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลดังกล่าว เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าว eBay ได้จัดทำโปรแกรมต่างๆ ที่ทำให้เจ้าของสิทธิ์สามารถรายงานข้อกล่าวอ้างถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างง่ายดาย