ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (GDPR) เป็นการปรับปรุงโดยครอบคลุมต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 GDPR เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลให้สอดคล้องกันทั่วภูมิภาคยุโรป เพื่อคุ้มครองและให้อำนาจผู้อยู่อาศัยทุกคนในสหภาพยุโรปในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และเพื่อกำหนดทิศทางใหม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อการคุ้มครองข้อมูลทั่วทั้งภูมิภาค

ข้อผูกพันของ eBay ต่อ GDPR

เป็นเวลามากกว่า 25 ปีแล้วที่เรามีข้อผูกพันในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้าทั่วโลกของเราที่ใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับความเชื่อถือของ eBay ธุรกรรมหลายร้อยรายการเกิดขึ้นทุกวันบนไซต์ของเรา และเราให้ความสำคัญต่อความไว้วางใจที่คุณมอบให้กับ eBay ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำ GDPR มาใช้เพื่อเป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นข้อผูกพันของเราในการคุ้มครองข้อมูลของคุณและเสริมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

eBay ทำอะไรเพื่อเตรียมตัวสำหรับ GDPR

หลังจากที่มีการสรุปเนื้อหาของ GDPR ในปี 2016 ทาง eBay ได้ดำเนินขั้นตอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ก่อนหน้าวันที่นำมาปฏิบัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 eBay ได้ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สัญญา และเอกสารเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบ GDPR ทั้งของบริษัทและของคู่ค้าของเรา  ในขณะที่ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยตรง เราจึงได้ชี้แจงให้กระจ่างยิ่งขึ้นถึงวิธีการที่ eBay รวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านทางคำแถลงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ของเรา

ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) ใช้แทนคำสั่งการคุ้มครองข้อมูล และเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้สอดคล้องกันทั่วภูมิภาคยุโรป เพื่อคุ้มครองและให้อำนาจผู้อยู่อาศัยทุกคนในสหภาพยุโรปในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และเพื่อกำหนดทิศทางใหม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018

GDPR ไม่ได้ใช้กับองค์กรที่ประมวลผลข้อมูลในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยังใช้กับองค์กรใดก็ตามที่เสนอสินค้าหรือบริการ หรือติดตามพฤติกรรมของประชาชนในสหภาพยุโรปอีกด้วย GDPR ถูกนำมาใช้ แม้ว่าการประมวลผลจะเกิดขึ้นนอกสหภาพยุโรปก็ตาม

GDPR ใช้กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม  ซึ่งรวมถึงข้อมูลอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ตลอดจนที่อยู่ IP ตัวระบุคุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์ ตัวระบุโฆษณา ข้อมูลการเงิน ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย การกำหนดลักษณะผู้บริโภค เป็นต้น หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ eBay รวบรวม โปรดดูคำแถลงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในสหภาพยุโรป หรือผู้ขายนอกสหภาพยุโรปที่ขายให้แก่ผู้ซื้อในสหภาพยุโรป คุณจำเป็นต้องเข้าใจข้อกำหนดของ GDPR และดำเนินขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามนั้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเดี่ยวกับพันธกรณีของคุณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรุณาไปที่หน้าความช่วยเหลือสำหรับ GDPR ของเรา